Curriculum Vitae

1-8-2011 – heden
Het Rhedens te Dieren

 • Docent geschiedenis
   onderbouw havo/vwo en bovenbouw mavo
 •  Docent maatschappijleer
  bovenbouw mavo
 • Docent Mens & Maatschappij
   1. onderbouw mavo/havo

  mentoraat derde en vierde klas mavo

1-8-2013 – heden
Stichting Het Rhedens
Lid van de (G)(P)MR (sedert 2019 voorzitter)

1-8-2008 – 31-7-2011
St.-Ludger College te Doetinchem

 • Docent geschiedenis
   onderbouw mavo/havo/vwo en bovenbouw mavo

Mentoraat tweede klas vwo

1-9-2007 – 1-7-2008
Almende College te Ulft

 • Docent geschiedenis
   onderbouw mavo
 • Docent mens & maatschappij
   onderbouw vmbo-bb

LIO-stage

1-9-2003 – 1-7-2010
Bachelor of Education
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lerarenopleiding Geschiedenis & Staatsinrichting 2e graads

1-9-2002 – 31-8-2003
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Lerarenopleiding Engels 2e graads

1-9-1997 – 1-7-2002
Liemers College

Hoger algemeen voortgezet onderwijs