Indonesië onafhankelijk

Na de Tweede Wereldoorlog wordt Indonesië onafhankelijk. Een strijd die niet zonder slag of stoot ging. Hoe zat dat? Bekijk dan dit filmpje zodat je kort en bonding op de hoogte bent! Het filmpje is gemaakt voor leerlingen uit de vierde klas van vmbo-GL/TL zodat ze kort en bonding informatie kunnen krijgen dat aansluit bij de schoolmethode Memo.

De strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië gaat niet zonder slag of stoot.

Indonesië verklaarde zichzelf onafhankelijk direct na de Tweede Wereldoorlog. Nederland zou dit pas vier jaar later, in 1949, accepteren. De officiële soevereiniteitsoverdracht vond dus pas veel later plaats. In deze vier jaar voerde het krampachtig vasthouden aan het oude de boventoon.

Net na de Tweede Wereldoorlog was Nederland bang dat het verliezen van hun kolonie Nederlands-Indië zou betekenen dat de wederopbouw niet zou slagen. Krampachtig houden ze vast aan het oude idee van het zijn van een koloniale macht. Nederland is niet het enige land dat te maken krijgt met het proces van dekolonisatie. Verschillende Europese landen krijgen in de periode na de Tweede Wereldoorlog te maken met verzet vanuit hun koloniën.

Uiteindelijk zal Nederland proberen door middel van geweld, lang aangeduid als de politionele acties, de macht te behouden in Indonesië. Onder druk van de VS zal Nederland uiteindelijk opgeven.

In 1947 komt de VS met het Marshallplan. Dit plan was bedoeld om West-Europese landen te helpen in de wederopbouw. Als Nederland niet zou stoppen met zijn strijd in Indonesië zou de VS dit geld stoppen. Het verliezen van dit geld zou voor Nederland een groot verlies zijn.

Lees meer op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog

Wil je meer weten over de Tweede Wereldoorlog. Bekijk dan de hele afspeellijst op https://www.geschiedenisgemist.nl/tweede-wereldoorlog-4-mavo/ Daar vindt je alle filmpjes gesorteerd op paragraaf bij de schoolmethode Memo.