Jaartallen

N.B. Er is één uitzondering bij het ezelsbruggetje. Wanneer het een hele eeuw betreft, werkt het ezelsbruggetje niet. Dus het jaar 1600 is gewoon de 16e eeuw. Dit is ook logisch, want zoals ik al zei, begint niemand te tellen bij 0, dus ook niet bij zestienhonderd en nul

Jaartellingen

Om het verleden overzichtelijk te maken, zijn mensen overal op de wereld jaren gaan tellen. Wij kennen de Christelijke jaartelling. Omdat het Christendom zo belangrijk was geworden heeft men in 527 na Christus besloten om de geboorte van Christus als beginpunt te nemen. Alle jaren worden geteld vanaf dit beginpunt (optellen). Voor alles wat voor het beginpunt is gebeurd, moet je terugtellen. Het laatste jaar voor het beginpunt is 1 v C (voor Christus), de geboorte van Christus is het nulpunt. Het jaar nul bestaat niet! Het eerste jaar na het beginpunt is dus 1 n C (na Christus)

Tijdbalken

Een tijdbalk moet je altijd ruim opzetten zodat hij overzichtelijk wordt. De verhoudingen moeten kloppen, dus is het nuttig om een liniaal te gebruiken. Je geeft het begin- en eindjaartal aan, net als het nulpunt (als het erin zit). De jaren na Christus moet je optellen, de jaren voor het nulpunt moet je terug tellen.

Jaartallen

In welke eeuw horen de volgende jaartallen?