Spotprenten

Under Construction

Bronnen

Bronnen zijn overblijfselen uit het verleden waar je informatie uit kunt halen.
– geschreven bron: bron met lettertekens. (letters, cijfers, hiërogliefen)
– ongeschreven bron: bron zonder lettertekens.
– primaire bron: komt van een ooggetuige en geeft direct inlichtingen over wat je wilt bestuderen.
– secundaire bron: geeft via een tussenpersoon inlichtingen over wat je wilt bestuderen.

Of een bron primair of secundair is, hangt af van wat je wilt weten.